The worteks

Вортекс. Wortex - инструмент с немецкими корнями берет свое начало с 2004 года. Главный офис. Warszawa dnia 11.04.2019r. Szkoła Gł wna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie Wydział Rolnictwa i Biologii Katedra Biochemii budynek 37, parter